Xe tải VEAM

Xe Tải  Star - 750kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Star - 750kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: CHANGAN
Động cơ: CHANGAN 1,2L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT252-1  - 2,4Tấn, CÔNG TY  Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT252-1 - 2,4Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4BH 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải VEAM VT260-1 EURO 4 - 1,9Tấn, CÔNG TY  Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT260-1 EURO 4 - 1,9Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: ISUZU 2.7L TURBO
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải Veam VPT095 - 990Kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VPT095 - 990Kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: CA4GX15 1,5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải Veam VT350 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT350 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4BH 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải VEAM VT751 - 7,4 Tấn, CÔNG TY  Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT751 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải Veam HD800 - 8Tấn , CÔNG TY  Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải Veam HD800 - 8Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải VEAM VT750 - 7,4 Tấn, CÔNG TY  Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT750 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT651- 6,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT651- 6,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: NISSAN 130PS
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT735 - 7,5 Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT735 - 7,5 Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: NISSAN DZ40D
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết