Ô tô Đồng Nai | Kinh doanh các loại xe ô tô, xe tải chính hãng: VEAM- HYUNDAI - ISUZU -HINO -SUZUKI -DONGFENG....

Ô tô Đồng Nai | Kinh doanh các loại xe ô tô, xe tải chính hãng : VEAM- HYUNDAI - ISUZU -HINO -SUZUKI -DONGFENG....

Xe Tải Star - 750kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Star - 750kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: CHANGAN
Động cơ: CHANGAN 1,2L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải VEAM VT751 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT751 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải Veam VT252-1 - 2,4Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT252-1 - 2,4Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4BH 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải VEAM VT260-1 EURO 4 - 1,9Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT260-1 EURO 4 - 1,9Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: ISUZU 2.7L TURBO
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải Veam HD800 - 8Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải Veam HD800 - 8Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VPT095 - 990Kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VPT095 - 990Kg, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: CA4GX15 1,5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải VEAM VT750 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải VEAM VT750 - 7,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT651- 6,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT651- 6,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: NISSAN 130PS
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT350 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT350 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: Hyundai D4BH 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Tải Veam VT735 - 7,5 Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải Veam VT735 - 7,5 Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: VEAM
Động cơ: NISSAN DZ40D
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe tải Hyundai MIGHTY 2017 - 7,8Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải Hyundai MIGHTY 2017 - 7,8Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI
Động cơ: D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
Xe Khách HYUNDAI SOLATI 16 CHỖ , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Khách HYUNDAI SOLATI 16 CHỖ , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI
Động cơ: D4CB 2.5L TURBO TĂNG ÁP
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Ben Hyundai MIGHTY 2017 - 7,3tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Ben Hyundai MIGHTY 2017 - 7,3tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI
Động cơ: D4DB 3,9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải HYUNDAI H150 - 1,49 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải HYUNDAI H150 - 1,49 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI
Động cơ: TURBO DIESEL 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải HYUNDAI N250 - 2,4Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải HYUNDAI N250 - 2,4Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI
Động cơ: D4CB 2.5L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải IZ49 - 2,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải IZ49 - 2,4 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ĐÔ THÀNH
Động cơ: ISUZU JE493ZLQ4
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải Hyundai HD120SL - 8 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải Hyundai HD120SL - 8 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: DOTHANH
Động cơ: D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Ben HD99 - 6,1 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Ben HD99 - 6,1 Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: DOTHANH
Động cơ: HYUNDAI D4DB-d 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe HYUNDAI HD99 - 6,5Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe HYUNDAI HD99 - 6,5Tấn , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ĐÔ THÀNH
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải IZ65 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải IZ65 - 3,5 tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: DOTHANH
Động cơ: ISUZU 2.7L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Khách HYUNDAI COUNTY 29 CHỖ , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Khách HYUNDAI COUNTY 29 CHỖ , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI ĐỒNG VÀNG
Động cơ: D4DD 2.9L 4 kỳ, CRDI
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe tải Hyundai HD700 ĐỒNG VÀNG - 7Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe tải Hyundai HD700 ĐỒNG VÀNG - 7Tấn, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: HYUNDAI ĐỒNG VÀNG
Động cơ: Hyundai D4DB 3.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
XE TẢI ISUZU 1T9 thùng dài 4,3m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

XE TẢI ISUZU 1T9 thùng dài 4,3m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ISUZU
Động cơ: ISUZU 4JB1  2.7L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới

Chi tiết
Xe Tải ISUZU 3T5 thùng dài 5,1m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI- 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Xe Tải ISUZU 3T5 thùng dài 5,1m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI- 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ISUZU
Động cơ: ISUZU 4JJ1 2.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI ISUZU 5T thùng dài 6,2m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI- 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

XE TẢI ISUZU 5T thùng dài 6,2m , CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI- 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ISUZU
Động cơ: ISUZU 4HK1 5.2L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI ISUZU 3 CHÂN - 15T6, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

XE TẢI ISUZU 3 CHÂN - 15T6, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ISUZU
Động cơ: ISUZU 6HK1 7.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI ISUZU 8T7, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

XE TẢI ISUZU 8T7, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: ISUZU
Động cơ: ISUZU 6HK1 7.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI DONGFENG B170 9T6, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI ( Mr. Thịnh)

XE TẢI DONGFENG B170 9T6, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI ( Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: DONGFENG HOÀNG HUY
Động cơ: CUMMINS 5.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI DONGFENG B190 - 9T2, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

XE TẢI DONGFENG B190 - 9T2, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr. Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ: DONGFENG HOANG HUY
Động cơ: CUMMINS 5.9L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết
XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN - 17T8, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr.Thịnh)

XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN - 17T8, CÔNG TY Ô TÔ ĐỒNG NAI - 0933 066 131 (Mr.Thịnh)

Giá: Liên hệ
Xuất xứ:DONGFENG HOANGHUY
Động cơ: CUMMINS 8.3L
Số km đã đi:  0 km
Tình trạng: Mới
Chi tiết